Bilerbjudanden

 • Köp Laddbox till din laddbara SEAT för endast 8.749:-

 • Pris 5 meter svart alt. vit*8.998 :-
 • Pris 7 meter svart alt. vit*9.498 :-
 • * Avser privatpersoner med rotavdrag, grön teknik

 • Utvecklad och producerad i Europa för nordiska förhållanden.
 • 3 års garanti.
 • ROT-berättigad.
 • MyWallbox – få full kontroll via webb eller via MyWallbox-appen.
 • Integrerad energimätning, enkel fördelning av kostnader även offline. 
 • Möjlighet till Wi-Fi och Bluetooth-anslutning.
 • Inkluderar 5 alt 7 meter typ 1 eller typ 2 laddningskabel.
 • Integrerad DC-skydd (DC 6mA).
 • Ställbar laddning, välj själv när och hur mkt som ska laddas.
 • Gratis kundsupport – 010 888 70 24

Det här ingår vid en standardinstallation (Utförs av Bravida):

 • Installation under ordinarie arbetstid. Mellan kl. 07:00 - 16:00
 • Installation, utförd av behörig elektriker, monterad på vägg
 • Upp till 10 meters kabel mellan laddboxens placering och elcentralen
 • 1 st håltagning i ”lättvägg” (ej betong eller liknande)
 • 1 st personsskyddsautomat 3X16 A (jordfelsbrytare) som enbart går till laddboxen
 • Laddboxen kommer att leverera 11 kW

Övriga förutsättningar är:

 • Fastigheten är fackmannamässigt ansluten till elnätet på tre faser
 • Det finns utrymme att koppla in laddboxen i fastighetens elcentral
 • Laddboxen placering är i samma fastighet som elcentralen