Personalbil

Personalbil är en förmånsbil som ditt företag kan erbjuda till dig som anställd, en kostnadsneutral personalförmån som kan finansieras genom att du betalar alla bilrelaterade kostnader* med ett löneavdrag. Allt fler företag efterfrågar denna löneväxlingsmodell som gör att du får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats och inte behöver fundera över det framtida värdet när det är dags att byta bil. Gynnsamma momseffekter och regler för sociala avgifter när bilen finansieras med löneavdrag, ger tillsammans med möjligheten att nyttja företagets inköpsavtal en lägre bilkostnad. Jämfört med att äga en SEAT privat blir kostnaden cirka 1 500–2 000 kr/mån lägre för en SEAT i prisklassen 250 000–300 000 kr. Personalbil är kostnadsneutralt för företaget och fördelaktigt för dig som anställd. Vad mer kan man önska? 

Löneavdraget innehåller:

• Leasingavgift (inklusive 1/2 moms)
• Skatt på bilförmån
• Sociala avgifter på bilens förmånsvärde
• Serviceavtal
• Fordonsskatt
• Försäkring

Fördelar både för anställd och företag

Personalbil är en fördelaktig löneförmån eftersom du som anställd får åka i en ny SEAT med modern teknik, säkerhet och sportighet. Vi gör det enkelt för ditt företag att erbjuda personalbil till dig. Vi tar fram individuella offerter som redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden med hänsyn taget till din tjänstekörning. Självklart erbjuder vi också hantering, finansiering och administration för företagets alla bilrelaterade kostnader.

Sten-Arne Hansson
Företagssäljare

040-38 02 81
sten-arne.hansson@dinbil.se